Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát, melyről az Adatkezelési Tájékoztatóban olvashat bővebben.
Menü
+36-70-872-5087

Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a BARCSIK ÉKSZER Kft. (a
továbbiakban: Szolgáltató) és a Szolgáltató által a https://barcsikekszer.hu weboldalon (a
továbbiakban: Weboldal) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő
Felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó, Szolgáltató és Felhasználó a továbbiakban: Felek) jogait
és kötelezettségeit tartalmazza. Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a
Weboldalon keresztül történik. Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el
a jelen dokumentumot, mert a megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát.
Ha a jelen ÁSZF tartalmával, a Weboldal használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével
kapcsolatban kérdése merül fel vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy
kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatos az 1. pontban megadott elérhetőségek valamelyikén.
Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://barcsikekszer.hu/aszf és letölthető,
továbbá bármikor kinyomtatható az alábbi linkről: https://barcsikekszer.hu/aszf.pdf


1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:
A szolgáltató neve: BARCSIK ÉKSZER Kft.
A szolgáltató székhelye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 2-4 (Szil-Coop Bevásárlóközpont)
A szolgáltató levelezési címe: 6400 Kiskunhalas, Thúry József utca 4/b.
A panaszügyintézés helye: 6400 Kiskunhalas, Thúry József utca 4/b.
A szolgáltató cégjegyzékszáma: 03-09-110172
A szolgáltatót nyilvántartó bíróság: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága
Adószáma: 12929595-2-03
Képviselő: Barcsik Imre ügyvezető
Telefonszám: +36 70 872 5087
A szolgáltató elektronikus levelezési címe: webaruhaz@barcsikekszer.hu
Honlap: https://barcsikekszer.hu
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató adatai:
Név: ShopRenter.hu Kft.
Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129.
Elektronikus levelezési címe: info@shoprenter.hu
Telefonszáma: +36 1/234 5012


2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:


2.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus
kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Weboldalon található elektronikus áruházon (a továbbiakban:
Webáruház) keresztül történik. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed továbbá minden olyan kereskedelmi
ügyletre Magyarország területén, amely jelen ÁSZF-ben meghatározott Felek között jön létre. A
jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint annak értelmezésére a magyar jog az
irányadó, így különösen az alábbi jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadóak:
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);
- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elker.
tv.);
- a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény;
- a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22)
Korm. rendelet

- a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó

szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014.
(IV.29.) NGM rendelet;
- a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló
45/2014. (II.26.) Korm. rendelet;

A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a Felekre külön kikötés nélkül is irányadóak.
2.2. A jelen Szabályzat 2021. január 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A
Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et (a módosításra okot adó körülmények
különösen: szállítási költség (futárszolgálat díja) változása, jogszabály-változás, üzleti érdek, céggel
kapcsolatos változások). Felhasználók a Weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a
Weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv. A jelen ÁSZF hatálya alá
tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, nem kerülnek iktatásra, magatartási
kódexre nem utal. A Szolgáltató nem köt szerződést kiskorúakkal. A Felhasználó a jelen ÁSZF
elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorú.

2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Weboldal, annak bármely részlete és az azon
megjelenő tartalmak, valamint a Weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a Weboldalon
megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és
értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

3. REGISZTRÁCIÓ/VÁSÁRLÁS

3.1. A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen
ÁSZF-ben meghatározott módon. A Felhasználó a Webáruházban történő vásárlásával, illetve
regisztrációjával kijelenti, hogy a jelen ÁSZF és a Weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató
feltételeit megismerte és elfogadja.

3.2. A Felhasználó a vásárlás, illetve regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A
vásárlás, illetve regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a
létrejövő elektronikus szerződés semmis. A Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben a Felhasználó
más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

3.3. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető
szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
Felhasználó a megrendelésével tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a Felhasználó általi hibás
adatbevitelből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét a Felhasználóra
hárítani. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy
a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és
meggátolhatja a szerződés létrejöttét vagy annak teljesítését.

3.4. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó a jelszavát
elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé
válik.

4. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

4.1. A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan
megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt ÁFÁ-t. A Szolgáltató az
árváltoztatás jogát fenntartja. Az árak nem tartalmazzák a házhoz szállítással felmerülő futárszolgálat
díját és az utánvétellel kapcsolatosan felmerülő költséget. Külön csomagolási költség nem kerül
felszámításra.

4.2. A Webáruházban a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót
jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként
szerepelhetnek.

4.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a Felhasználókat
az akcióról és annak pontos időtartamáról. Az akció csak a készlet erejéig érvényes. Az akciós
termékek rendelései beérkezési sorrendben kerülnek feldolgozásra, az akcióval bármely más
kedvezmény (pl. kupon) nem összevonható.

4.4. A Szolgáltató nem vállal felelősséget gondossága ellenére és/vagy az informatikai rendszer
hibájából eredően nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árért. Amennyiben a Szolgáltató minden
gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves,
pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg
rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a
terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának
lehetőségét, mely információ birtokában a Felhasználó eldöntheti, hogy megrendeli a terméket való
áron vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül elállhat vásárlási szándékától.

5. A VÁSÁRLÁS FOLYAMATA

5.1. A Felhasználó regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást, amennyiben regisztrált, úgy a
„Belépés” gombra kattintva - az e-mail címének és jelszavának a megadását követően - a
Webáruházba való belépéssel kezdheti meg a vásárlást.

5.2. A termék kiválasztása: A Webáruházban szereplő termék, illetve gyártó szerinti kategóriákra
kattintva választhatja ki a kívánt termékcsaládot és ezen belül az egyes termékeket. Az egyes
termékekre kattintva találja a termék fotóját, cikkszámát, ismertetőjét (paraméterek), árát. A
termékeket illusztrált fényképpel jelöltük. A fényképeken látható kiegészítők, dekorációs elemek nem
részei a terméknek, kivéve ha az a termékleírásban külön kiemelésre kerül. Felhívjuk figyelmét, hogy
az esetleges elírásokért, téves adatokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

5.3. Kosárba helyezés: A termék kiválasztása után a Felhasználó a „Kosárba rakom” gombra
kattintva helyezhet – tetszőleges számú – terméket a „Kosárba” anélkül, hogy ezzel Felhasználónak
vásárlási- vagy fizetési kötelezettsége keletkezne. Felhasználó bármikor megtekintheti a „Kosár”
tartalmát a „Kosár” ikonra kattintva. A „Kosár” tartalma a megrendelés véglegesítéséig – a
„Megrendelés” gomb megnyomásáig – szabadon módosítható, a „Kosárból” tetszés szerinti termékek
eltávolíthatóak a „Törlés” gomb megnyomásával, a „Kosárba” tetszés szerint újabb termékek
helyezhetőek, illetve a kívánt termékszám módosítható.

5.4. A Kosár megtekintése: A Webáruház használata során Ön a honlap tetején található „Kosár”
ikonra kattintva bármikor ellenőrizheti a „Kosár” tartalmát. Itt lehetősége van a kiválasztott
termékeket eltávolítani a „Törlés” gomb megnyomásával a „Kosárból”, illetve a termék darabszámát
megváltoztatni. A rendszer a „Kosár” tartalmának bárminemű módosításával egyidejűleg megjeleníti
az Ön által megváltoztatott adatoknak megfelelő információkat, ideértve a „Kosárba” tett termékek
árát (Bruttó végösszeg) is. Amennyiben Ön nem kíván további termékeket kiválasztani és a „Kosárba”
helyezni, úgy a „Tovább a pénztárba” gomb lenyomásával folytathatja a vásárlást.

5.5. Vásárlói adatok megadása: A „Tovább a pénztárba” gomb lenyomását követően az Ön
elérhetőségi adatait kell megadnia, e-mail cím, vezetéknév, keresztnév, illetve telefonszám, majd ezt
követően a szállítási mód menüpont következik.

5.6. Szállítási mód: A „Tovább a szállítási módokhoz” gomb megnyomását követően a pontos
szállítási címet kell megadni [irányítószám, város, cím (utcanév, házszám), emelet, ajtó, egyéb],
postafiók cím nem adható meg, a Szolgáltató postafiókra nem szállít. Szolgáltató kizárólag
Magyarország területére szállít. A megrendelt termék(ek) minden esetben futárszolgálattal kerülnek házhozszállításra, melynek pontos díját a rendszer jelzi, amit a Felhasználó köteles megfizetnimegrendelés esetén.

A Szolgáltató a megrendelt terméke(ke)t szállítmányozó cég (a továbbiakban: futárszolgálat)
igénybevételével szállítja ki a Felhasználó részére, a Felhasználó által a megrendelés során megadott
szállítási címre. Amennyiben a megrendelt termék(ek) bruttó vételára eléri a 15.000,- Ft-ot, a
házhozszállítás Magyarország egész területére díjmentes. A díjmentes szállítást biztosító összeget el
nem érő kiszállítással megjelölt megrendelések esetén a futárszolgálat díját a Felhasználó viseli.
Ebben az esetben a futárszolgálat díja a számlán feltüntetésre kerül és azt a Felhasználó által a
megrendelés során választott fizetési módnak megfelelően köteles a Felhasználó megfizetni. A
házhozszállítással kapcsolatos futárszolgálat díja 15.000,- Ft-ot el nem érő megrendelés esetén
Magyarország egész területére egységesen bruttó 1.490,- Ft.

A terméket a futárszolgálat a rendelés Szolgáltató általi visszaigazolását követő 1-10 munkanapon
belül szállítja ki. A Szolgáltató a futárszolgálat előzőek szerinti határidőben történő szállításáért
felelősséget nem vállal. A futárszolgálat kizárólag hétköznap, munkaidőben szállítja ki a terméke(ke)t,
ezért fontos, hogy szállítási címként a megrendelés során olyan cím kerüljön megadásra, ahol ez
időben a terméke(ke)t át tudják venni. A futárszolgálat kézbesítője a Felhasználó által megadott
szállítási címen legfeljebb 10 percet tud várakozni. A futárszolgálati kézbesítéskor az utánvétes
megrendelés kizárólag készpénzes fizetéssel teljesíthető.
Bővebb információt itt talál: https://gls-group.eu/HU/hu/cimzetteknek-nyujtott-szolgaltatasok

5.7. Fizetési módok: A „Tovább a fizetési módokhoz” gomb megnyomását követően a
Felhasználónak a „Válassz fizetési módot” menüpont alatt a kívánt fizetési módot kell bejelölnie, azaz
választási lehetősége van az alábbiak közül: OTP SimplePay; Utánvétel
Online bankkártyával:

A Felhasználónak lehetősége van a rendelés összértékét online,
bankkártyával fizetni a Szolgáltató által igénybe vett pénzügyi szolgáltató (OTP Mobil Kft. által
üzemeltetett OTP SimplePay) biztonságos online fizetési rendszerén keresztül, ahol MasterCard,
Maestro*, VISA, VISA Electron* [*ezen kártyák esetében a kibocsátó bank határozza meg a kártya
internetes használatát, amennyiben engedélyezte, abban az esetben képes az OTP SimplePay
elfogadni]

Fizetés utánvétellel: A megrendelt termék(ek) futárszolgálattal történő kiszállítása során a
Felhasználó a megrendelés végösszegét (vételárat) a futárnak teljesíti készpénzben a megrendelt
termék(ek) átvételekor, melynek költsége 390,- Ft.
A fizetési mód megadását követően a „Számlázási cím” menüpont alatt a rendszer automatikusan a
Felhasználó által megadott vezeték- és keresztnevet és szállítási címet tárolja, azonban a
Felhasználónak lehetősége van arra, hogy amennyiben a számlázási adatai nem egyeznek a megadott
szállítási címmel, úgy új számlázási címet adjon meg (melynek keretében bármely eddig megadott
adat módosítható), illetve amennyiben cégként vásárol, lehetőség van a céges adatok megadására.

5.8. A rendelés áttekintése: A „Tovább az összegzéshez” gomb megnyomásával a „RENDELÉS
ÖSSZEGZÉSE” oldalra érkezik és ezen menüpont alatt
- az „Elérhetőség”, a „Szállítás” és a „Fizetés” ablakokban a Felhasználó által megadott adatok
(melyek módosítására Felhasználónak a „Módosítás” gomb megnyomásával lehetősége van),
- a megrendelt termék(ek) adatai (darabszám, megnevezés, ár),
- termékek összesített vételára, a futárszolgálat díja és a választott fizetési mód, valamint
- a bruttó végösszeg (mely a termékek összesített vételárának, illetve a futárszolgálat díjának és az
utánvétel költségének az együttes összege, a továbbiakban: végösszeg)
jelennek meg.

5.9. A rendelés véglegesítése: Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a „RENDELÉS
ÖSSZEGZÉSE” menüpont alatti adatok tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt
termék(ek)nek, valamint az Ön adatai, illetve számlázási adatok helyesen szerepelnek, úgy a „Megrendelem” gombra kattintva zárhatja le rendelését. A Felhasználó a megrendeléssel tudomásulveszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.

A honlapon közölt információk nem minősülnek a Szolgáltató részéről szerződés megkötésérevonatkozó ajánlatnak. 

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül
ajánlattevőnek, és a szerződés az Ön által a Weboldalon keresztül tett ajánlatnak a Szolgáltató által
történő elfogadásával jön létre a jelen ÁSZF Ön a „Megrendelés” gomb megnyomásával kifejezetten
tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – a Szolgáltató jelen ÁSZF
szerinti visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget von maga után. Önt az ajánlata 48 órás
időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen ÁSZF szerint 48 órán belül nem igazolja vissza
a Szolgáltató, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

5.10. A rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte
A Felhasználónak bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. A Szolgáltató a
rendelés megérkezéséről és feldolgozásának a megkezdéséről - a rendelés részleteit tartalmazó - e-
mail-t küld.
A Weboldalon feltüntetett információk nem minősülnek a Ptk. értelmében vett ajánlattételnek. A
Szolgáltató legkésőbb a Felhasználó ajánlatának elküldését követő munkanapon „Megrendelés
visszaigazolása” tárgyú e-mail útján visszaigazolja a Felhasználó ajánlatát. A szerződés a Felhasználó
által tett ajánlatnak a Szolgáltató által történő elfogadásával jön létre.

5.11. Teljesítési határidő

5.11.1. A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától
számított legfeljebb 1-10 munkanap. Ez a szállítási határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést
minden esetben e-mail útján jelezzük. Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a rendelésnek a
futárszolgálatnak részére történő átadásakor e-mail-t küld.
A Szolgáltató tájékoztatja Felhasználót, hogy a kiskereskedelmi értékesítés miatt a Szolgáltató által
üzemeltetett üzletekben napközben eladott termékek csak az adott munkanap végén kerülnek
egyeztetésre a Webáruházban szereplő termékekkel, így az ebből adódó esetleges készlethiányért
Szolgáltató felelősséget nem vállal. Így amennyiben a Szolgáltató a szerződésben vállalt
kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére,
Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes
egészben. Köteles azonban erről a Felhasználót haladéktalanul - legkésőbb 2 munkanapon belül -
tájékoztatni, valamint a termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén 5 munkanapon belül
visszautalni az összeget.

5.11.2. Ha egy Felhasználótól azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhoz szállítással
kapcsolatos futárszolgálat díja, illetve az utánvétellel kapcsolatos költség szempontjából külön
kerülnek figyelembevételre és csak a díjmentes szállítást biztosító értéket meghaladó megrendelések
házhoz szállítása ingyenes. Amennyiben a Felhasználó a második rendelés leadásakor jelzi és erre a
Szolgáltató visszajelzése alapján, még van lehetőség, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket,
azonban a már elindított csomagok utólagos összevonására nincs mód. A Szolgáltató a szállítási díj
változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg
lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

5.12. Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés
Amennyiben a Felhasználó korábban már úgy rendelt terméket, hogy azt a kiszállítás során nem vette
át (ide nem értve azt az esetet, amikor elállási jogával élt), vagy a Termék nem kereste jelzéssel
érkezett vissza a Szolgáltatóhoz, a Szolgáltató a megrendelés teljesítését a végösszeg előre történő
megfizetéséhez köti.

A Szolgáltató visszatarthatja a Termék kiszállítását, ameddig nem győződik meg arról, hogy a
megrendelés végösszegének kifizetése sikeresen megtörtént az elektronikus fizetési megoldás
használatával.

6. ELÁLLÁS JOGA – FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ A 45/2014. (II.26.) KORM. RENDELET ALAPJÁN

6.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a
vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet
szabályozása értelmében a Felhasználó a megrendelt termék kézhezvételétől számított 14 napon belül
indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.
Az elállási jog csak a Ptk. szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg. A Ptk. 8:1. § (1)
bekezdés 3. pontjában foglaltak szerint fogyasztónak minősül „a szakmája, önálló foglalkozása vagy
üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”, melyre tekintettel a természetes
személyeken kívül más személyeket nem illet meg az indokolás nélküli elállási jog.

6.2. Amennyiben a Felhasználó élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát a
Szolgáltató elérhetőségein jelezni. A Felhasználó az elállási jogát gyakorolhatja az erre vonatkozó
egyértelmű nyilatkozatával, vagy a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott
nyilatkozat-minta útján vagy a Weboldalról is letölthető nyilatkozat-minta felhasználásával
gyakorolhatja. A Felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 6. pontban
meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

6.3. A Felhasználó az elállási jogát termék adásvételére irányuló szerződés esetén
a) a terméknek,
b) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az
utoljára szolgáltatott terméknek,
a Felhasználó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének
napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja.

6.4. A Felhasználó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban
is gyakorolhatja elállási jogát.

6.5. Nem illeti meg az elállási jog a Felhasználót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a
Felhasználó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében,
amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak.

6.6. A Felhasználó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát
a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően,
ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a
fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát
elveszíti;
b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által
nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges
ingadozásától függ;
c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett
kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére
szabtak;
d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az
átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül
más termékkel;
g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem
befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi
fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának
adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-
kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló
szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó
kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével
egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti
az elállási jogát.

6.7. A Szolgáltató kötelezettségei a Felhasználó elállása esetén

6.7.1. A Szolgáltató visszatérítési kötelezettsége
Ha a Felhasználó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, a
Szolgáltató legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a
Felhasználó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel
összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. A Szolgáltató nem köteles a Felhasználó
része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos
fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. Ilyen esetben a feltüntetett általános
szállítási díjtételek erejéig áll fenn a Szolgáltató visszatérítési kötelezettsége.

6.7.2. A Szolgáltató visszatérítési kötelezettségének módja
A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot
alkalmazunk, kivéve, ha a Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását
adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Felhasználót semmilyen többletköltség nem
terheli. A Felhasználó által hibásan megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő
késedelem miatt a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

6.7.3. Visszatartási jog
A Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a Felhasználónak visszajáró összeget, amíg a Felhasználó a
terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő
közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel vagy portósan feladott küldeményeket a
Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni.

6.8. A Felhasználó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

6.8.1. A termék visszaszolgáltatása
Ha a Felhasználó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől,
köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül
visszaküldeni, illetve a Szolgáltatónak vagy a Szolgáltató által a termék átvételére meghatalmazott
személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Felhasználó a terméket a
határidő lejárta előtt elküldi.
A Felhasználó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához
szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

6.8.2. A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek viselése
A Felhasználó viseli a termék visszaküldésének költségét. A terméket a Szolgáltató címére kell
biztonságos, sérülést elkerülő csomagolásban visszaküldeni. Utánvéttel vagy portósan feladott
küldeményeket a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. A termék(ek) visszaküldésének
költségén kívül az elállás kapcsán a Felhasználót semmilyen más költség nem terheli.

7. KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

7.1. Hibás teljesítés
A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben
vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a
jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában
ismernie kellett.
Felhasználó és Szolgáltató közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a
kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a Felhasználó hátrányára tér el.

7.2. Kellékszavatosság

7.2.1. Milyen esetben élhet a Felhasználó a kellékszavatossági jogával?
A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági
igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.

7.2.2. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?
A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény
teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan
többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy
igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a
Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is
elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a
Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

7.2.3. Milyen határidőben érvényesítheti a Felhasználó kellékszavatossági igényét?
A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba
felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a
szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem
érvényesítheti.

7.2.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
A Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

7.2.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba
közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a
Webáruházat üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban
már a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés
időpontjában is megvolt.

7.3. Termékszavatosság

7.3.1. Milyen esetben élhet a Felhasználó a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén a Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy
termékszavatossági igényt érvényesíthet.

7.3.2. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését
kérheti.

7.3.3. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi
követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő
tulajdonságokkal.

7.3.4. Milyen határidőben érvényesítheti a Felhasználó termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két
éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

7.3.5. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben
gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell
bizonyítania.

7.3.6. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha
bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt
felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és
termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.
Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve
kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

7.4. Jótállás

7.4.1. Milyen esetben élhet a Felhasználó a jótállási jogával?
Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) alapján a 10.000,- Ft eladási
ár feletti órák és ékszerek, mint tartós fogyasztási cikkek tekintetében a Szolgáltató jótállásra
köteles, ha a Felhasználó fogyasztónak minősül.

7.4.2. A Felhasználót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
A Kormányrendelet hatálya alá tartozó, annak mellékletében meghatározott új tartós fogyasztási
cikkek esetében a jótállás időtartama a Kormányrendelet 2. § (1) bekezdésében foglaltak szerint:

a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
c) 250 000 forint eladási ár felett három év.
E határidők elmulasztása – az alábbi kivétellel - jogvesztéssel jár.
A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától
kezdve azzal az idővel, amely alatt a Felhasználó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen
nem használhatta.
A jótállási határidő a fogyasztási cikk a Felhasználó részére történő átadása, vagy ha az üzembe
helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
Ha a Felhasználó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor
a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

7.4.3. A jótállási jegy
A Szolgáltató köteles a fogyasztási cikkel együtt a jótállási jegyet a Felhsználó rendelkezésére
bocsátani olyan formában, amely a jótállási határidő végéig biztosítja a jótállási jegy tartalmának jól
olvashatóságát. A jótállási jegyet közérthetően és egyértelműen, magyar nyelven kell megfogalmazni.
A jótállási jegyen fel kell tüntetni:
a) a Szolgáltató nevét, címét,
b) a fogyasztási cikk azonosítására alkalmas megnevezését és típusát, valamint - ha van - gyártási
számát,
c) a gyártó nevét, címét, ha a gyártó nem azonos a Szolgáltatóval,
d) a szerződéskötés, valamint a fogyasztási cikk Felhasználó részére történő átadásának vagy - a
Szolgáltató vagy közreműködője általi üzembe helyezés esetén - a fogyasztási cikk üzembe
helyezésének időpontját,
e) a Felhasználó jótállásból eredő jogait, azok érvényesíthetőségének határidejét, helyét és feltételeit,
továbbá
f) az arról szóló tájékoztatást, hogy fogyasztói jogvita esetén a Felhasználó a megyei (fővárosi)
kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti,
g) a Szolgáltató bélyegzőlenyomatát és a kiállítás során a képviseletében eljáró személy aláírását,
elektronikus dokumentumon való átadás esetén az elektronikus aláírást.
A Szolgáltató a Kormányrendelet előírásainak megfelelő jótállási jegyet elektronikus úton is átadhatja
a Felhasználó részére. A Felhasználó részére elektronikusan átadott számla jótállási jegyként akkor
fogadható el, ha tartalma megfelel e rendelet jótállási jegyre vonatkozó előírásainak is. A Szolgáltató a
jótállási jegy elektronikus úton való átadására legkésőbb a termék átadását vagy üzembe helyezését
követő napon köteles. Ha a Szolgáltató a jótállási jegyet elektronikus dokumentumként nem közvetlen
megküldéssel adja át, hanem letöltést biztosító elérési cím formájában bocsátja azt a Felhasználó
rendelkezésére, akkor az elektronikus jótállási jegy letölthetőségét a jótállási idő végéig nem
szüntetheti meg, a letöltési cím elérhetőségét biztosítania kell. A Szolgáltató a jótállási jegy
elektronikus úton történő átadására legkésőbb a termék átadását vagy üzembehelyezését követő napon
köteles. Vita esetén az előbb írt kötelezettség teljesítését a Szolgáltató köteles bizonyítani.

7.4.4. A jótállásból eredő jogok - a Kormányrendelet 4. § (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a jótállási
jeggyel érvényesíthetőek, amelynek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott
csomagolásának a Felhasználó általi visszaszolgáltatása. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a
jótállási jegy Felhasználó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti.
A jótállási jegy Felhasználó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését
bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi
adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a Felhasználó bemutatja. Ebben az
esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

7.4.5. A Felhasználó a kijavítás iránti igényét választása szerint a Szolgáltató székhelyén, bármely
telephelyén, fióktelepén és a Szolgáltató által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál
közvetlenül is érvényesítheti.
A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
Kijavítás iránti igény teljesítésekor a Szolgáltatónak vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül
érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálatnak a jótállási jegyen vagy ahhoz csatoltan
fel kell tüntetnie:
a) a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történő átvételnek az időpontját,
b) a hiba okát és a kijavítás módját, továbbá
c) a fogyasztási cikk Felhasználó részére történő visszaadásának időpontját.
Kicserélés iránti igény teljesítésekor a Szolgáltatónak a jótállási jegyen fel kell tüntetnie a kicserélés
tényét és időpontját.
Ha a Kormányrendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal
történő javítása során a Szolgáltató részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható,
a Felhasználó eltérő rendelkezése hiányában a Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket nyolc napon
belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles a Felhasználó
által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános
forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc
napon belül a Felhasználó részére visszatéríteni.
Ha a Kormányrendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal
történő kijavítást követően ismét meghibásodik - a Felhasználó eltérő rendelkezése hiányában -,
valamint ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja
alapján a Felhasználó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a Felhasználó nem kívánja a
fogyasztási cikket a Szolgáltató költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a Szolgáltató köteles a
fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a
Szolgáltató köteles a Felhasználó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését
igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy
nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a Felhasználó részére visszatéríteni.
Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény Szolgáltató részére való közlésétől számított
harmincadik napig nem kerül sor, - a Felhasználó eltérő rendelkezése hiányában - a Szolgáltató köteles
a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül
kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles a Felhasználó által
bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi
adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat a harmincnapos
kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a Felhasználó részére
visszatéríteni.

7.4.6. A fogyasztási cikk jótállási időn belüli meghibásodása esetén a jótállási igénye alapján a
Felhasználó jogosult választása szerint
a./ kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási jog teljesítése lehetetlen, vagy
ha az a kötelezettnek - másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget
eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a
szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a Felhasználónak okozott érdeksérelmet; vagy
b./ ha a kötelezett a kijavítást, illetve kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő
határidőn belül, a Felhasználó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Felhasználónak a
kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, akkor a Felhasználó megfelelő árleszállítást
igényelhet, vagy a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a
szerződéstől elállhat.
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

7.4.3. Mikor mentesül a Szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól?
A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba
oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági
és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan
nem érvényesíthet, egyébként viszont fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a termék-és
kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.

7.4.4. A Szolgáltató nem tartozik jótállással a jótállási időn túl (szakmailag elvárható élettartam) a
természetes elhasználódásból/avulásból származó károkért.

7.4.5. A Szolgáltató nem tartozik továbbá szavatossággal, illetve jótállással az olyan károkért, amelyek
a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a
meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából
keletkeztek.

7.4.6. Ha a Felhasználó a Kormányrendelet hatálya alá tartozó, annak mellékletében meghatározott
fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három
munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve,
hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

7.5. A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS

7.5.1. A Felhasználó és a Szolgáltató közötti szerződésben a Felek megállapodása a rendelet
rendelkezéseitől a Felhasználó hátrányára nem térhet el.

7.5.2. A Felhasználó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak
nyugtával).

7.5.3. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk.
6:166. §).

7.5.4. A Szolgáltató a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet 4. § (1) bekezdés alapján a Felhasználó nála
bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti
a) a Felhasználó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben
rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez,
b) a Felhasználó és a Szolgáltató közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését,
vételárát,
c) a szerződés vállalkozás általi teljesítésének időpontját,
d) a hiba bejelentésének időpontját,
e) a hiba leírását,
f) szavatossági vagy jótállási igénye alapján a Felhasználó által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá
g) az 4. § (5) bekezdés szerinti eset kivételével a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének
módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.
Ha a Szolgáltató szavatossági vagy jótállási kötelezettségének a Felhasználó által érvényesíteni kívánt
jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát a jegyzőkönyvben meg kell adni.

7.5.5. A jegyzőkönyvnek tájékoztatást kell tartalmaznia arról, hogy fogyasztói jogvita esetén a
Felhasználó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület
eljárását is kezdeményezheti.

7.5.6. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Felhasználó rendelkezésére kell
bocsátani. A Szolgáltató a Felhasználó szavatossági vagy jótállási igényéről felvett jegyzőkönyvet az
annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére
bemutatni.

7.5.7. Ha a Szolgáltató a Felhasználó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak
bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról
és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles
értesíteni a Felhasználót.

7.5.8. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon
belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor a
Szolgáltató a Felhasználót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A
tájékoztatás a Felhasználó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a Felhasználó általi
átvétel igazolására alkalmas más módon történik.

7.5.9. Kijavításra vagy - a 7.5.7. pont szerinti esetben - a szavatossági vagy jótállási igény
teljesíthetőségének vizsgálata érdekében az ingó dolgot elismervény ellenében kell átvenni, amelyen
fel kell tüntetni
a) a Felhasználó nevét és címét,
b) a dolog azonosításához szükséges adatokat,
c) a dolog átvételének időpontját, továbbá
d) azt az időpontot, amikor a Felhasználó a kijavított dolgot átveheti.
A fentiek a szavatossági vagy jótállási igényről felvett jegyzőkönyvben is teljesíthetők.

7.5.10. Ha a Felhasználó kijavítás iránti jótállási igényét közvetlenül a jótállási jegyen feltüntetett
javítószolgálatnál kívánja érvényesíteni, a javítószolgálat köteles a Szolgáltatót haladéktalanul
értesíteni a jótállási igény bejelentéséről. A javítószolgálat köteles igazolható módon a Szolgáltatót
értesíteni a termék kijavítását követő öt munkanapon belül a javítás elvégzéséről.
A javítószolgálat köteles igazolható módon értesíteni a Szolgáltatót a megállapítást követő öt
munkanapon belül:
a) ha az ingó dolog első alkalommal történő javítása esetén megállapítást nyer, hogy az ingó dolog
nem javítható;
b) ha az ingó dolog javítása előreláthatóan tizenöt napnál hosszabb időt vesz igénybe, a javítás várható
idejéről;
c) ha az ingó dolog javítása nem lehetséges harminc nap alatt.
A javítószolgálat a kijavítást a 7.5.8. pontban előírtak betartásával köteles elvégezni.
A javítószolgálat a kijavítás iránti jótállási igény intézésekor a 7.5.9. pontban foglaltak megfelelő
alkalmazásával köteles eljárni.

8. VEGYES RENDELKEZÉSEK

8.1. A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek
jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga
követte volna el.

8.2. Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó
részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

8.3. Amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás
elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás
csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy

alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem
jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés
betartásához.

8.4. A Szolgáltató és a Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

8.5. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató Webáruháza Magyarországon működik, karbantartását is itt
végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért a Felhasználók kifejezetten
tudomásul veszik, hogy a Felhasználó és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog.
Amennyiben a Felhasználó fogyasztó, úgy a Pp. 26. § (1) bekezdése alapján a Felhasználóval szemben
a jelen szerződésből eredő vitás ügyekben az alperes (Felhasználó) belföldi lakóhelye szerinti bíróság
kizárólagosan illetékes.

8.6. A Szolgáltató a Webáruházban található termékekhez való hozzáférés vonatkozásában nem
alkalmaz eltérő általános hozzáférési feltételeket a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy
letelepedési helyével kapcsolatos okokból.

8.7. A Szolgáltató – az általa elfogadott fizetési módok tekintetében – nem alkalmaz eltérő feltételeket
a fizetési műveletre a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével, a
fizetési számla számlavezetési helyével, a pénzforgalmi szolgáltató letelepedési helyével vagy a
készpénz-helyettesítő fizetési eszköz Európai Unión belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok
miatt.

8.8. A Szolgáltató megfelel a belső piacon belül a Felhasználó állampolgársága, lakóhelye vagy
letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a
megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU)
2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló AZ EURÓPAI
PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELET-nek.

9. PANASZKEZELÉS RENDJE
9.1. Webáruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes
megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a
szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát, fogyasztói kifogásait az alábbi
elérhetőségeken terjesztheti elő:
Telefon: +36 70 872 5087
E-mail: webaruhaz@barcsikekszer.hu
Postai cím: 6400 Kiskunhalas, Thúry József utca 4/b.
9.2. A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a
Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a
Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s
annak egy másolati példányát átadja a Felhasználónak.
A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
1. a Felhasználó neve, lakcíme,
2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
3. a Felhasználó panaszának részletes leírása, a Felhasználó által bemutatott iratok,
dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
4. a Szolgáltató nyilatkozata a Felhasználó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a
panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési
szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a Felhasználó aláírása,
6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli
panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

9.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezést követően 30 napon belül írásban érdemben
megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató köteles
megindokolni. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig megőrzi a
Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
9.4. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Felhasználót írásban tájékoztatni arról, hogy
panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A
tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a Felhasználó lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint
levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Szolgáltató a fogyasztói jogvita
rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.
9.5. A Felhasználó a panaszának Szolgáltató általi elutasítása esetén panaszával hatósági vagy
békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:
9.5.1. A Felhasználó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:
Amennyiben a Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a
lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt
a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a
fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt
található: http://www.kormanyhivatal.hu/
Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári
eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári
Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.
9.5.2. A Felhasználónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek
elérhetőségét itt találja:
Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Elnök: Dr. Bodnár József
E-mail cím: kerelem@baranyabekeltetes.hu,
info@baranyabekeltetes.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető
Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-532
Fax száma: (76) 501-538
Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna
E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető
Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Elnök: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
Elnök: Dr. Bagdi László

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Elnök: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu;
bmkik@bmkik.hu

E-mail cím: nkik@nkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető
Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
Elnök: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet
240.
Telefonszáma: 06-1-269-0703
Fax száma: 06-1-269-0703
Elnök: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Elnök: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Elnök: Dr. Novák Ferenc
E-mail cím: skik@skik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Elnök: Dr. Horváth Károly
E-mail cím: info@csmkik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető
Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 420-180
Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Elnök: Dr. Vári Kovács József
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;
bekeltetes@fmkik.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Elnök: Dr. Gáll Ferenc
E-mail cím: kamara@tmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
Elnök: Horváth László
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen
Vörösmarty u. 13-15.
Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745
Fax: 06-52-500-720
Elnök: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.
Telefonszáma: (88) 814-111
Fax száma: (88) 412-150
Elnök: Dr. Vasvári Csaba
E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615

Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513
Fax száma: (92) 550-525
Elnök: Dr. Molnár Sándor

Elnök: Dr. Gordos Csaba
E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

E-mail cím: zmkik@zmkik.hu;
zmbekelteto@zmkik.hu

9.6. A  békéltető testület hatáskörébe tartozik a  fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése.
A  békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség
létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok
egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető
testület a Felhasználó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a Felhasználót megillető jogokkal és
a Felhasználót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
9.7. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói
jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető
testület illetékes.
9.8. A Felhasználó panasza esetén igénybe veheti az Európai Uniós online vitarendezési platformot. A
platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében. Ezt
követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a Felhasználó az online honlapon keresztül,
amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr
9.9. A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek
keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség
létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy
telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van
bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a Felhasználó igényének megfelelő írásbeli
egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.
9.10. Amennyiben a Felhasználó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett
eredményre, úgy a Felhasználónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni.
A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:

 az eljáró bíróságot;
 a Feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;
 az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok
bizonyítékainak előadásával;
 azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége
megállapítható;
 a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát, amelynek tartalmára
bizonyítékként hivatkozik.

10. SZERZŐI JOGOK


10.1. Miután a Weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a Weboldalon megjelenő tartalmak vagy
azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más
módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos
hozzájárulása nélkül.
10.2. A Weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is
csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.
10.3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire,
az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.
10.4. Tilos a Weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a
felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan

alkalmazás használata, amellyel a Weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy
indexelhető.
10.5. A barcsikekszer.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével
kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.
10.6. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén a
Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 60.000,- Ft, illetve szavanként bruttó
20.000,- Ft. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában
böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén a Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz,
melynek összegét szintén a jogsértő Felhasználóra hárítja.

11. RÉSZLEGES ÉRVÉNYTELENSÉG
Ha az ÁSZF valamely pontja érvénytelen, úgy a jelen ÁSZF további pontjai érvényben maradnak és
az érvénytelen rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.

12. ADATVÉDELEM


A Weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon:
https://barcsikekszer.hu/adatkezelesi_tajekoztato

Kecskemét, 2021. január 1.